Privacy Statement

Privacy Statement HorseComplete

HorseComplete is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Alfred Nobellaan 1

3731 DA De Bilt

+31 649 07 9207

 

Jente Driessen is de Functionaris Gegevensbescherming van HorseComplete. Zij is te bereiken via info@horsecomplete.nl.

 

Jouw persoonsgegevens

Wanneer je klant bent van HorseComplete, verwerken en bewaren wij persoonsgegevens van jou.

 

Je kunt op 2 manieren klant van HorseComplete zijn:

  • Je hebt een account voor jezelf alleen voor producten of kruidenthee

  • Je hebt een account met de gegevens van jouw paard of paarden daarin voor het bestellen van metingen of kruidenmixen

 

Hoe komen we aan jouw gegevens?

Je vult ze in tijdens het bestelproces in onze webshop in verband met het aanmaken van een account

Voor de nieuwsbrief hebben we een speciale optie waarbij je toestemming geeft om de nieuwsbrief te ontvangen.

 

Doel

Wij gebruiken je persoonsgegevens en de gegevens van jouw paard(en) alleen voor het doel waarvoor je deze met ons heb gedeeld. Bijvoorbeeld om je te kunnen bellen, mailen, factureren, kruidenmixen of kruidenthee te kunnen meten en om onze verdere dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken en bewaren zijn:

- NAW gegevens

- Telefoonnummer

- Bedrijfsnaam

- E-mail adres

- Bijzondere gegevens zoals die van jouw paard(en) en de voortgang daarvan

 

Met wie delen we de persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens wordt alleen door medewerkers van HorseComplete gebruikt. We gebruiken ze voor aan HorseComplete-gerelateerde activiteiten zoals de nieuwsbrief, metingen naar aanleiding van jouw bestellingen, etc. Jouw gegevens worden niet verkocht of er wordt zonder jouw toestemming geen marktonderzoek e.d. uitgevoerd. Jouw mailadres of andere gegevens worden niet aan derden doorgegeven of verkocht. Je kunt zelf bepalen welke gegevens je prijsgeeft bij het aanmaken van je account op de website.

 

Opslag & Beveiligen van persoonsgegevens

Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Tevens is ons e-mailsysteem voorzien van een versleutelde verbinding.

Jouw gegevens staan alleen opgeslagen in je account op de website, welke je altijd weer kunt verwijderen.

De wachtwoorden van de opslagmogelijkheden zijn niet voor derden toegankelijk en worden regelmatig vernieuwd.

 

Beoordelingen: WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen je persoonsgegevens uitsluitend na jouw uitdrukkelijke toestemming met derden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Hiervoor hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor al uw financiële (belastingtechnisch verplichte) gegevens.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van HorseComplete. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren en het inloggen op onze website te vergemakkelijken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Wij gebruiken geen tracking cookies en advertenties vindt u ook niet op onze website.